Afscheidsceremonie

Een afscheidbijeenkomst kan plaatsvinden in de aula van het crematorium of een kerk (als kerkelijke uitvaart of als een woord- en gebedsdienst). Wanneer u aan een religieuze woord- en gebedsdienst een eigen invulling wilt geven is dit mogelijk. Wij zoeken dan voor u een geschikte ruimte, stellen samen met u een woord- en gebedsdienst samen en voeren deze uit.

Het is ook mogelijk om op een persoonlijk gewenste locatie de overledene te herdenken en afscheid te nemen. U kunt hierbij denken aan een zaal, thuis, in  een tuin, een grote tent, gemeenschapsruimte, bedrijfsruimte enz. Wij kunnen, samen met u, op verschillende manieren de persoon herdenken. Ook als er geen kerkelijke binding meer is, zijn er rituelen, symbolen en/of teksten die het laatste afscheid een persoonlijke kleur en inhoud kunnen geven. Gastsprekers (familieleden, vrienden, collega's) kunnen hierbij een belangrijke taak hebben, door een gedicht voor te dragen, te zingen of een persoonlijke overdenking uit te spreken. De muzikale invulling is heel persoonlijk, u kunt uw eigen cd's afspelen. Ook live muziek is mogelijk en kan door ons geregeld worden.

Crematie

Variant 1: Een 'normale' crematie. Deze crematie duurt een uur. Gebruik van de ontvangstruimte voorafgaand aan de plechtigheid, gebruik van de aula vanaf de afgesproken tijd, inclusief gebruik van muziek- en presentatiefeciliteiten. De crematietijd kan verlengd worden. Aansluitend vindt de crematie plaats.Er kan ook gekozen worden voor een crematieplechtigheid in de avonduren.

Variant 2: De familie neemt in de koffiekamer afscheid, met aansluitend de crematie. Dit afscheid kan door de familie geheel zelf worden ingevuld. U kunt dan gewoon gebruik maken van de catering naar keuze. Er wordt kan geen gebruik worden gemaakt van muziek- en presentatiefacileiten.

Variant 3: De familie (maximaal 25 personen) nemen in een rouwkamer samen in besloten kring afscheid, met aansluitend de crematie. Er wordt hierbij geen gebruik gemaakt van de aula of koffiekamer.

Variant 4: Crematie zonder gebruik van de aula. Het binnenbrengen van de overledene en crematie zonder aanwezigheid van de familie.

Begrafenis
Bij een kerkelijke uitvaart neemt het geloof een belangrijke plaats in. Samen met een priester kan de familie deze uitvaart een gepaste religieuze invulling geven. Binnen deze kerkelijke uitvaart heeft de familie de mogelijkheid om een persoonlijke gedachte of teksten uit te spreken. U kunt hierbij denken aan de begroeting, de keuze en voorlezen van een bijbelverhaal, samenstellen en voorlezen van de voorbeden, het uitspreken van het afscheidswoord, enz……. Na de kerkdienst kan er, naar keuze, een begrafenis of een crematie plaatsvinden.

 

Cookie instellingen