Misvattingen in de uitvaart

Er kan en mag bij een uitvaart veel meer dan u denkt. Vaak hebben mensen ideeen over uitvaarten die niet kloppen. Deze blog wil enkele punten uitleggen.

 

A. Het is verplicht een uitvaartverzorger in te schakelen
Niet waar. U kunt zelf een uitvaart regelen of zelf een uitvaartbedrijf uitkiezen waar u vertrouwen in heeft. U neemt altijd de beslissingen naar aanleiding van datgene wat een uitvaartbegeleidster voorstelt. 

 

B. De overledene moet in een grafkist gelegd worden
Niet waar. Een kist is niet verplicht. Wel is in Nederland volledige bedekking voorgeschreven. De overledene kan ook in een lijkwade of ander omhulsel gelegd worden. Er worden wel eisen gesteld aan het materiaal waarin de overledene gecremeerd of begraven wordt. 

 

C. Gebruik van de aula is een verplicht onderdeel van een crematie of begrafenis
Niet waar. De aula wordt apart verhuurd en in rekening gebracht door het crematorium of de begraafplaats. Vaak is er een gecombineerd tarief voor gebruik van de aula en koffieruimte. Voor het gebruik gelden vaak strakke tijdslimieten en hoge boetes bij overschrijding. Een plechtigheid en de ontmoeting hierna kunnen ook elders plaats vinden. De overledene wordt na de afscheidsbijeenkomst rechtstreeks naar de ovenruimte van het crematorium gebracht. Dit noemt men een 'inbreng'. Op een begraafplaats wordt dan gesproken van een 'doorloop'. We spreken dan van een begrafenis zonder kerkdienst. Dit kan al dan niet in bijzijn van de nabestaanden.

 

D. De uitvaart wordt verzorgd door de partij waar de overledene verzekerd is.

Niet waar. Ook al is er een natura verzekering of een kapitaal verzekering. De verzekeraars wekken graag de suggestie dat zij de uitvaart moeten verzorgen. U kunt echter zelf een uitvaartbedrijf keizen. De verzekering keert altijd het verzekerde bedrag uit.

 

E. Uitvaartverzorgers proberen je van alles aan te smeren.

Niet waar. De meesten doen dit werk vanuit een persoonlijke motivatie. Dicht bij de mensen staan, betekenisvol werk doen, steun geven in een kwetsbare periode. Wat niet wegneemt dat bij grote uitvaartorganisaties de commerciele- en tijdsdruk vaak groter is dan bij de kleinere bedrijven. Het is nuttig om vooraf een offerte of tijdens de voorbereidingen van een uitvaart een kostenbegroting te vragen. 

 

F. Er zijn regels waar een uitvaartplechtigheid aan moet voldoen.

Niet waar. De invulling van een plechtigheid is vrij. Plaats, tijd, sprekers, muziek, rituelen, foto's, dans; alles kan naar eigen inzicht ingevuld worden. De enige verplichting is dat een stoffelijk overschot binnen 6 werkdagen na overlijden ter aarde besteld of gecremeerd wordt.

 

samengesteld door Willemijn Bakx 

Cookie instellingen