Corona en afscheid nemen....

Bakx Uitvaartzorg vindt de begeleiding van nabestaanden en een respectvolle afscheidsbijeenkomst van groot belang. Wij houden de informatie van het RIVM, crematoria en vanuit de branche dan ook goed in de gaten. We krijgen veel adviezen, maar wat is waar. Daarom blijven wij zoeken naar het vormgeven van een veilige situatie in de verzorging, voorbereiding, begeleiding en uitvoering van het afscheid. Door goed overleg, uitleg, maar vooral persoonlijk contact met de nabestaanden is dit mogelijk.
 

Is iemand die overleden aan het coronavirus nog besmettelijk?

"Uit onderzoek blijkt dat het virus na het overlijden van een patiënt nog kort actief is. Bij lage temperaturen (door koeling) en hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot drie dagen na overlijden aanwezig zijn. Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken. Nadat iemand is overleden, kan besmetting alleen plaatsvinden door handen niet goed te wassen en het niet dragen van beschermingsmiddelen.
 

Kunnen nabestaanden een uitvaartondernemer bellen als een dierbare is overleden aan corona?

Ja dat kan. Je kunt gewoon de uitvaartondernemer van jouw eigen keuze bellen. De uitvaartondernemer zal je onder andere vragen of jij (of andere nabestaanden) het coronavirus hebt. Als dat het geval is zal de uitvaartondernemer zoveel mogelijk telefonisch contact met je hebben om de uitvaart te regelen. De overledenenverzorgers zullen beschermende kleding, handschoenen, mondneuskap en handschoenen dragen bij het overbrengen en verzorgen van de overledene

Kan iemand die is overleden aan corona wel een laatste verzorging krijgen?

Ja, de laatste zorg kan worden gegeven. Op dit moment wordt de overleden 24 uit met rust gelaten. Daarna zal de verzorging plaatsvinden door onze overledenenverzorgers in een speciale hygienische ruimte. De overledenenverzorgers zullen beschermende kleding, handschoenen, mondneuskap en handschoenen dragen bij het verzorgen van de overledene.

Kan de overledene worden opgebaard?

Ja, opbaring vind niet meer thuis plaats maar in onze Afscheidshuizen. Daar gelden dezelfde regels al in een thuis situatie. Maximaal 6 personen aanwezig. Onze Afscheidshuizen staan uitsluitend ter beschikking aan de familie van de overledenen. Wij garanderen volledige privacy.

Mag je de overledene aanraken?

Ja, op dit moment nog wel, mits vervolgens direct handhygiëne wordt toegepast met een desinfecterende zeep. Van belang is dat je na contact geen contact maakt met je eigen slijmvlies zoals mond en ogen.
 

Mag je de overledene een kus geven?

Nee, het is verstandiger om dat niet te doen. Het virus verspreid zich via het slijmvlies. Een kus kan voor besmetting zorgen omdat het virus mogelijk nog een paar dagen actief kan zijn in/op het lichaam van de overledene.

Moet de overledene eerder worden begraven of gecremeerd?

Nee, op dit moment is dat niet nodig. Vooralsnog heeft het RIVM heeft hier geen uitspraak over gedaan.

Kan er een uitvaartplechtigheid worden gehouden?

De familie kan kiezen voor een bijeenkomst in het crematorium. Onze uitvaartbegeleidster gaat met u samen op zoek naar een mooie, warme en respectvol afscheid in zeer kleine kring.

U kunt, op een later tijdstip wanneer een samenzijn mogelijk is, kiezen voor een herdenkingsbijeenkomst op de plaats van uw keuze. Wij organiseren en begeleiden deze bijeenkomst kostenloos.
 

Tips uitvaartplechtigheid en corona

  • De meeste crematoria beschikken over streaming faciliteiten. Daarmee kan de plechtigheid live worden uitgezonden op internet. Dat kan door middel van een open verbinding, maar je kan als familie ook kiezen voor een gesloten uitzending. Bij een gesloten uitzending krijg je een wachtwoord die je kan delen met andere mensen. Alleen mensen die het wachtwoord hebben kunnen de uitvaartplechtigheid live meekijken. Vraag je uitvaartverzorger hoe het precies werkt.
  • Je kan de uitvaartplechtigheid in zijn geheel laten opnemen op video. Op die manier kan je de plechtigheid houden in een klein gezelschap en de opname daarna delen met een grotere groep. Je kan de opname bijvoorbeeld via je eigen sociale media delen.
  • Er zijn crematoria in Nederland die uit voorzorg extra ruimte hebben gecreëerd tussen de zitplaatsen. Daarmee hoopt men het risico op verspreiding van het virus tijdens een plechtigheid te verkleinen. Vraag mensen in de rouwbrief om niet naar uitvaart te komen wanneer ze hoesten, verkouden zijn of koorts hebben.

Kan er een condoleance worden gehouden?

Je uitvaartverzorger zal de GGD om advies vragen wat de mogelijkheden zijn voor een plechtigheid met meerdere aanwezigen.

Cookie instellingen